རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་དང་ འཐུས་མིའི་མཚན་ཐོ།

ཨང་གྲངས།

ངོ་མིང་།

ལཱ་འགན།

ཁ་ཡིག།

དྲགོས་ཚེ་དབང་ནོར་བུ།་ དྲུང་ཆེན།ཁྲི་འཛིན།རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
ཀུན་དགའ་དྲག་པ།  མདོ་ཆེན།འཐུས་མི།རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
དབང་པོ་བསྟན་འཛིན། རྩ་གཞུང་སྒྲིག་འཛིན།འཐུས་མི།རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
པདྨ་དབང་འདུས།  ཆོས་ཚན་མཁས་མཆོག།འཐུས་མི།འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ།
དབང་ཕྱུག།  སློབ་དཔོན།འཐུས་མི།སྟག་རྩེ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།འཐུས་མི།འབྲུག་རྒྱལ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།
 

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན།འཐུས་མི།སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས།
ཨོ་རྒྱན་སྒྲོལ་མ།  སློབ་དཔོན།འཐུས་མི།ཤར་པ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ། སྤ་རོ།
ཚེ་རིང་དབང་མོ།  སློབ་དཔོན།འཐུས་མི།འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ།
༡༠ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། དབུ་འཛིན་འོག་མ།འཐུས་མི།ལྕང་ཟམ་ཏོག་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ།
༡༡དབང་དྲག་རྡོ་རྗེ།     ལས་ཚན་འགོ་དཔོན།འཐུས་མི།རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
༡༢བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ།     རྩ་གཞུང་མཁས་མཆོག།འཐུས་མི།རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
༡༣རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ།     ལེགས་བཤད་པ།འཐུས་མི།སྤ་རོ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།
༡༤ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ། རྩོམ་སྒྲིག་གཙོ་འཛིན།འཐུས་མི།རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
༡༥རྡོ་རྗེ།  རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིག་པ།འཐུས་མི།རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།